Sparrow Awards 2019 Winners
Green Societies
Shekar Gaikwad
Ashwin Baindur
Mrs. Nusrat & Mr. Afzal Khatri
Afroz Shah
Ranjitsinh Disale
Sparrow Awards 2018 Winners
Green Societies
Tariq Adeeb
Ashwin Baindur
Ashok Sonule
Afroz Shah
Bilal Ahmad
Sparrow Awards 2017 Winners
Green Societies
Green Societies
Ashwin Baindur
Ashwin Baindur
Afroz Shah
Afroz Shah
Sparrow Awards 2016 Winners
jag mohan garg
Musical Nature
nadeem and mohammed
Roseland Residency Society Pune
jal grahan kameti
Abdul Kareem - The Forest Man
Sparrow Awards 2015 Winners
Arif Siddique
Arif Siddique
BBMP Forest Cell Volunteers
BBMP Forest Cell Volunteers
rushikuliya
Rushikulya Sea Turtle Protection Committee
Sparrow Awards 2014 Winners
jag mohan garg
Jag Mohan Garg
nadeem and mohammed
N. Shehzad & M. Saud
jal grahan kameti, piplantri
Jal Grahan Kameti, Piplantri
Sparrow Awards 2013 Winners
saleem hameed
Saleem Hameed
aabid surti
Aabid Surti
jaywant dukhande
Jaywant Dukhande
Sparrow Awards 2012 Winners
dil sher khan
Dilsher Khan
ramita kondepudi
Ramita Kondepudi
individual
Individual
ahramshala
Mahatma Gandhi Ashramshala
Sparrow Awards 2011 Winners
bhavin shah
Bhavin Shah
choudhary
Narendra Singh Chaudhary
l shyamal
L Shyamal
sparrow company
The Sparrow
Untitled Document